Numer 2/2019


N o w a  M e d y c y n a   2/2019


Zastosowanie w bólach pochodzenia nowotworowego leków zawierających paracetamol
Administration of drugs containing paracetamol in tumorpains
Mariusz Sałamacha
Relacja między lekarzem a pacjentem w stanie terminalnym
A relation between doctor and the patient in terminal state of disase
Dorota Bańkowska-Polak
Dylematy dotyczące przekazywania informacji o chorobie nowotworowej
The dilemmas of informing about cancer disease
Katarzyna Semczuk-Dembek, Monika Zięzio
Zapalenia jamy ustnej u dzieci, z uwzględnieniem pacjentów w trakcie terapii przeciwnowotworowej
Stomatitis in children including patients receiving antitumour treatment
Agnieszka Wypych, Artur Gadomski, Michał Matysiak


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.