Krajowa Rada Naukowa


prof. dr hab. n. med. Wojciech Chalcarz (Poznań)

dr hab. n. med. Tadeusz Kościński, prof. nadzw. (Poznań)

prof. dr hab. n. med. Piotr Krokowicz (Poznań)

dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc (Sosnowiec)

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter (Kraków)

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. nadzw. (Olsztyn)

dr hab. n. med. Jacek Sobocki (Warszawa)

prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski (Warszawa)