Aktualności

12 grudnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste wręczenie nominacji profesorskich. Wśród wyróżnionych osób znalazła się Redaktor Naczelna czasopisma „Nowa Medycyna”, Profesor Małgorzata Kołodziejczak, która otrzymała akt nominacyjny z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Serdecznie gratulujemy!

Zespół Wydawnictwa Borgis