No. 4/2021


N o w a  M e d y c y n a   4/2021


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 121
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 122

Prace poglądowe
Review papers

Leczenie szczeliny odbytu – łączenie metod terapeutycznych
Treatment of anal fissure – combining different therapeutic approaches
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak s. 125-130
Szerokie otwarcie kanału przetoki i metoda TROPIS – współczesne metody leczenia skomplikowanych przetok odbytu
Hanley procedure and TROPIS method – modern therapeutic approaches in complicated anal fistulae
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 131-135

Opis przypadku
Case report

Pacjent z chorobą Leśniowskiego-Crohna – od rozpoznania do wdrożenia terapii. Standardy postępowania a rzeczywistość – opis przypadku
A patient with Crohn’s disease – from diagnosis to therapy onset. Therapeutic standards vs. reality – a case report
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska s. 136-144

Historia medycyny
History of medicine

Kto pierwszy wyłonił kolostomię?
Who was the first to perform colostomy?
Maria Ciesielska s. 145-148


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.