No. 4/2022


N o w a  M e d y c y n a   4/2022


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 135
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 136

Praca poglądowa
Review paper

Leczenie zabiegowe hemoroidów u pacjentów przyjmujących leki przeciwkrzepliwe
Interventional treatment of haemorrhoids in anticoagulated patients
Andrzej Kluciński s. 139-147
Choroby przenoszone drogą płciową powodujące objawy proktologiczne. Część 1. Choroby o etiologii bakteryjnej
Sexually transmitted diseases causing anorectal symptoms. Part 1. Bacterial infections
Aneta Obcowska-Hamerska, Jarosław Basaj s. 148-157
Leczenie choroby hemoroidalnej u nietypowego pacjenta
Treatment of hemorrhoidal disease in an atypical patient
Małgorzata Kołodziejczak s. 158-164
Miejsce operacji sposobem Suchorskiego we współczesnym leczeniu rozległych torbieli włosowych – przegląd piśmiennictwa
The place of the Suchorski method in the contemporary treatment of extensive pilonidal sinus disease – a literature review
Daria Marcinkowska, Sławomir Glinkowski s. 165-170


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.