Current issue

N o w a  M e d y c y n a   1/2024


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 1
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 2

Prace oryginalne/Original paper

Skuteczność wczesnej chirurgicznej redukcji napięcia taśmy załonowej w przypadkach pooperacyjnych zaburzeń czynności dna miednicy pod postacią zaburzeń mikcji
Efficacy of early surgical loosening of TVT in short-term postoperative pelvic floor dysfunction in the form of voiding problems
Piotr Stec, Alex Slack s. 5-11

Prace poglądowe/Review papers

Leczenie szczeliny odbytu – przegląd najnowszych doniesień
Treatment of anal fissure – a review of latest reports
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak s. 12-17
Leczenie przetok odbytu – przegląd najnowszych doniesień 2023/2024
Treatment of anal fistula – a review of recent 2023/2024 reports
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 18-25

Historia medycyny/History of medicine

Ścieżka kariery proktologa
Tomasz Kościński s. 26-28