No. 4/2017


N o w a  M e d y c y n a   4/2017


Opis przypadku
Case report

Ciało obce w odbytnicy – opis przypadku
Foreign body in the rectum – a case report
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Karol Łukasiak, Zbigniew Suwała, Katarzyna Krasińska s. 145-149

Prace poglądowe
Review papers

Świąd odbytu – przyczyny i diagnostyka wspomagająca leczenie
Pruritus ani – causes and treatment-supporting diagnostics
Mirosława Gałęcka, Anna M. Basińska, Anna Bartnicka s. 150-157
Pułapki zachowawczego leczenia przewlekłej szczeliny odbytu
Traps in the conservative treatment of chronic anal fissure
Agnieszka Kucharczyk, Małgorzata Kołodziejczak s. 158-163
Chirurg na sali porodowej
A surgeon in the delivery room
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Fabian Kamiński s. 164-170

Historia medycyny
History of medicine


Historyczne metody leczenia hemoroidów
Historical methods of hemorrhoids treatment
Maria Ciesielska, Przemysław Ciesielski s. 171-176


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.