No. 3/2018


N o w a  M e d y c y n a   3/2018


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 97
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 98

Praca oryginalna
Original paper

Zgorzel Fourniera – doświadczenia oddziałów
Fournier gangrene – ward experience
Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka s. 101-107

Opisy przypadków
Case reports

Perforacja jelita spowodowana przez dren otrzewnowy układu zastawkowego
Intestinal perforation caused by ventriculoperitoneal shunt
Jakub Noskiewicz, Bartłomiej Kopaczewski, Małgorzata Rzanny-Owczarzak, Krzysztof Jarmusz, Barbara Kocąb, Przemysław Mańkowski s. 108-111
Leczenie chirurgiczne w gwałtownie postępującej aktywnej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – opis przypadku
Surgical treatment of rapidly advancing active ulcerative colitis: a case report
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska s. 112-122

Prace poglądowe
Review papers

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – ocena aktywności choroby na podstawie współcześnie stosowanych skal
Ulcerative colitis: assessment of disease activity based on contemporary scales
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska s. 123-137
Zgorzel Fourniera – co nowego w leczeniu?
Fournier gangrene: what’s new in treatment?
Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka s. 138-149
Zasady przygotowania dorosłego pacjenta z cukrzycą do planowych operacji koloproktologicznych
Perioperative management of an adult diabetic patient for elective colorectal surgery
Jacek Wadełek s. 150-163
Wybrane powikłania kolonoskopii – punkt widzenia anestezjologa
Selected complications of colonoscopy – an anaesthetist’s point of view
Jacek Wadełek s. 164-175


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.