No. 1/2020


N o w a  M e d y c y n a   1/2020


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 1
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 2

Opis przypadku
Case report

Przezodbytowa mikrochirurgia endoskopowa – opis przypadku
Transanal endoscopic microsurgery – a case report
Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Jerzy Ogłuszka, Feliks Orchowski s. 5-9

Prace poglądowe
Review papers

Szerokie otwarcie kanału przetok podkowiastych i wysokich międzyzwieraczowych
Wide opening of the tract of horseshoe fistulas and high intersphincteric fistulas
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak s. 10-16
Kosmetyczny aspekt operacji proktologicznych
Cosmetic aspect of proctological surgeries
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 17-21


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.