No. 4/2019


N o w a  M e d y c y n a   4/2019


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 125
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 126

Praca poglądowa
Review paper

Operacje wypadania odbytnicy z dostępu kroczowego przezodbytowego i pozaodbytowego
Rectal prolapse surgeries using perineal, trans-anal and extra-anal approach
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski s. 129-135

Opisy przypadków
Case reports

Guz pośladka pierwszym objawem rozgałęzionej torbieli pilonidalnej z przetoką okołoodbytową – opis przypadku
Gluteal protuberance as a first symptom of branched pilonidal sinus with anal fistula – case report
Katarzyna Krasińska, Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Feliks Orchowski s. 136-141
Pacjent z ciałem obcym w jelicie grubym – opis przypadku
A patient with a foreign body in the large intestine – a case report
Paweł Siekierski, Waldemar Kiereś, Przemysław Ciesielski s. 142-145

Nasi mistrzowie
Our masters

Dr Stanisław Michałek-Grodzki (1889–1951) – twórca polskiej szkoły chirurgii plastycznej
Dr. Stanisław Michałek-Grodzki (1889–1951) – the originator of the Polish school of plastic surgery
Maria Ciesielska s. 146-150


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.