No. 1/2022


N o w a  M e d y c y n a   1/2022


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 1
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 2

Prace poglądowe
Review papers

Zastosowanie elektromiografii w diagnostyce i terapii zaburzeń czynności zwieraczy odbytu
The use of electromyography in the diagnosis and treatment of anal sphincter dysfunctions
Jan Namysł, Krystyna Garstka-Namysł s. 5-19
Zespół ogona końskiego, rehabilitacja po porażeniach zwieraczy odbytu
Cauda equina syndrome – rehabilitation after anal sphincter paralysis
Jan Namysł, Krystyna Garstka-Namysł s. 20-35

Opis przypadku
Case report

Rak kanału odbytu – opis dwóch przypadków
Anal canal cancer – two case reports
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska s. 36-40


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.