No. 3/2017


N o w a  M e d y c y n a   3/2017


Praca oryginalna
Original paper

Jakie metody leczenia choroby hemoroidalnej i szczeliny odbytu wybierają proktolodzy?
What therapeutic approaches are chosen by proctologists to treat haemorrhoidal disease and anal fissure?
Przemysław Ciesielski, Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Siekierski s. 105-113

Prace poglądowe
Review papers

Brodawki wirusowe odbytu – aktualne możliwości terapeutyczne
Viral anal warts – current therapeutic options
Aneta Obcowska-Hamerska s. 114-124
Powikłania analgosedacji do kolonoskopii
Complications related to analgosedation for colonoscopy
Jacek Wadełek s. 125-138


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.