No. 2/2017


N o w a M e d y c y n a 2/2017


Opisy przypadków
Case reports

Guz przestrzeni zaodbytniczej – opis przypadku
Retrorectal tumour – a case report
Szymon Głowacki, Zbigniew Suwała, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Michał Kwiatkowski s. 49-53
Nietypowa lokalizacja mięśniaka w lewym dole kulszowo-odbytniczym – opis przypadku
Atypical location of leiomyoma in the left ischiorectal fossa – a case report
Karolina Pasztaleniec-Iglik, Małgorzata Kołodziejczak, Jacek Bierca, Iwona Sudoł-Szopińska s. 54-58

Prace poglądowe
Review papers

Choroba Hirschsprunga u dzieci i dorosłych – kompendium wiedzy dla chirurga ogólnego
Hirschsprung disease in children and adults – updates on clinical knowledge for general surgeons
Marta Zelga, Piotr Zelga, Adam Dziki, Anna Piaseczna-Piotrowska s. 59-72
Ocena ryzyka i monitorowanie u dorosłego pacjenta do analgosedacji podczas kolonoskopii
Risk assessment and monitoring in an adult patient for analgosedation during colonoscopy
Jacek Wadełek s. 73-85
Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego-Crohna – problem interdyscyplinarny
Current treatment options for Crohn’s fistula in ano – interdisciplinary problem
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska, Włodzimierz Zych s. 86-97


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.