No. 1/2021


N o w a  M e d y c y n a   1/2021


Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak s. 1
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak s. 2

Prace oryginalne
Original paper

Ocena zasadności stosowanej profilaktyki antybiotykowej (klindamycyny) u pacjentów operowanych z powodu przetoki odbytu w materiale własnym
Assessment of the rationale for the use of preventive antibiotic (clindamycin) therapy in patients operated on for anal fistula based on authors’ own experience
Marzena Kesler, Aleksandra Koch, Magdalena Rychlik, Jacek Bierca, Małgorzata Kołodziejczak s. 5-11
Porównanie wyników leczenia choroby hemoroidalnej z zastosowaniem urządzenia do termofuzji tkanek technologią offset electrode marClamp® CUT IQ firmy KLS Martin maXium a operacją sposobem Milligana-Morgana z użyciem koagulacji bipolarnej do wycięcia hemoroidów III° i IV°
Outcomes of treatment of haemorrhoidal disease with KLS Martin maXium marClamp® CUT IQ thermal tissue fusion instrument based on offset electrode technology compared to the Milligan-Morgan procedure with bipolar coagulation for the excision of grade III and IV haemorrhoids
Gniewomir Michał Ćwiertnia, Michał Dyaczyński, Mieczysława Lesiecka, Marek Dróżdż, Michał Glogasa, Krzysztof Buczkowski, Dawid Gajda, Leontyna Wylężek, Jarosław Łach s. 12-16

Opisy przypadków
Case reports

Niezróżnicowany rak o nieustalonym punkcie wyjścia naciekający odbytnicę – opis przypadku
Undifferentiated cancer with unknown primary location infiltrating the rectum – a case report
Paweł Dutkiewicz, Robert Chmielewski, Małgorzata Chudzik, Jowita Grządkowska, Przemysław Kluge s. 17-22
Rekonstrukcja mięśni zwieraczy odbytu w pourazowym uszkodzeniu zwieraczy z nietrzymaniem stolca – opis przypadku
Reconstruction of anal sphincter muscles in post-traumatic sphincter damage with fecal incontinence – case report
Radosław Cylke, Magdalena Kwapisz, Agata Ostaszewska, Małgorzata Kołodziejczak s. 23-29

Historia medycyny
History of medicine

Dr James Marion Sims – kontrowersyjny „ojciec ginekologii”
Dr. James Marion Sims – controversial ”father of gynecology”
Maria Ciesielska s. 30-33


Do korzystania w granicach dozwolonego użytku prywatnego.