Publisher
Borgis Medical Publisher Ltd.
Nowa Medycyna - Borgis Medical Publisher published since 1994

» Podstawy anatomiczne leczenia operacyjnego chorób proktologicznych – budowa odbytnicy, kanału odbytu i układu mięśni zwieraczy

© Borgis - Nowa Medycyna 4, p. 10-14
*Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska
Podstawy anatomiczne leczenia operacyjnego chorób proktologicznych – budowa odbytnicy, kanału odbytu i układu mięśni zwieraczy
Anatomical basis of surgical treatment of proctologic diseases
Oddział Proktologii Szpitala na Solcu w Warszawie
Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
Summary
Key words:
Piśmiennictwo
1. Dziki A. Anatomia i fizjologia dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Proktologia. Bielecki K, Dziki Kielecki, (red). PZWL Warszawa 2000; 36-37. 2. Sokołowska-Pituchowa J. Anatomia człowieka, PZWL Warszawa 1988; 327-332. 3. Herman RM, Cegielny T. Anatomia i fizjologia odbytu i odbytnicy. Skrypt. Kurs specjalistyczny. Proktologia. Warszawa 2005. Abacus. 4. Kościński T. Choroby struktur dna miednicy, Zysk i S-ka. Poznań 2006; 31-32. 5. Kołodziejczak M. Okołoporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu-badanie prospektywne. Rozprawa habilitacyjna. Warszawa 2006; 11-15. 6. Fitzpatrick M, O”Herlihy C. The effects of labour and delivery on the pelvic floor Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2001; 15: 63-79. 7. Devine JB, Ostergard DR, Noblett KL: Long term complications of the second stage of labor. Obstet Gynecol 1993; 44 (6): 119-121. 8. Tylicki M. Operacje proktologiczne PZWL, Warszawa 1973. 9. Rociu E, Stoker J, Eijkemas M, Lameris JS. Normal sphincter anatomy and age and sex related variations at high-spatial resolution endoanal MR imaging. Radiol 2000; 217: 395-401. 10. Madoff RD, Williams JG, Caushaj PF: Fecal incontinence. Review article. New Engl J Med 1992,9: 1002-1007. 11. Madoff RD: Fecal incontinence in adults. Lancet 2004; 364: 621-32. 12. Hinninghofen H, Enck P: Fecal incontinence: evaluation and treatment. Gastroenterol Clin North Am 2003; 32 (2): 685-706. 13. Speakman CTM, Kamm MA: The internal anal sphincter-new insights into fecal incontinence. Gut 1991; 32: 345-6. 14. Kołodziejczak M, Sudoł-Szopińska I. Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu Borgis 2008; 144-147. 15. Bartram CI, DeLancey JOL. Imaging pelvic floor disorders. Springer - Verlag Berlin Heidelberg 2003. 16. Bartram CI, Frudinger A. Handbook of anal endosonography. Wrightson Biomedical Publishig LTD, Petersfield UK, Bristol USA 1997. 17. Stamatiadis A, Konstantinou E, Theodosopoulou E, Mamoura K: Frequency of operative trauma to anal sphincters: evaluation with endoanal ultrasound. Gastroenterol Nurs 2002; 25 (2): 55-9. 18. Kauer WK, Prantl L, Dittler HJ, et.al. The value oof endosonographic rectal carcinoma staging in routine diagnostics: a 10-year analysis. Surg Endosc 2004; 18: 1075-8. 19. Knaebel HP, Koch M, Feise T, et.al. Diagnostics of rectal cancer: endorectal ultrasound. Recent Results Cancer Res 2005; 165: 46-57. 20. Lohnert MSS, Doniec JM, Henne-Bruns D. Effectiveness of endoluminal sonography in the identification of occult local rectal cancer recurrence. Dis Colon Rectum 2000; 43: 483-91).

otrzymano/received: 2008-01-21
zaakceptowano/accepted: 2008-02-15

Adres/address:
*Małgorzata Kołodziejczak
Oddział Proktologii Szpitala na Solcu w Warszawie
ul. Solec 93
00-382 Warszawa
e-mail: drkolodziejczak@o2.pl

The whole paper Anatomical basis of surgical treatment of proctologic diseases is also available at On-line Medical Library.
Copyright © Borgis Medical Publisher Ltd 2007-2014