Publisher
Borgis Medical Publisher Ltd.
Nowa Medycyna - Borgis Medical Publisher published since 1994

» Grzybica paznokci

© Borgis - Nowa Medycyna 1, p.
Jacek Szepietowski, Anna Franczuk
Grzybica paznokci
Onychomycosis
z Katedry i Kliniki Dermatologii i Wenerologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Feliks Wąsik
Summary
Key words:
Piśmiennictwo
1. Back D.J., Tija J.F.: Azoles and allyamines: the clinical implications of interaction with cytochrome P-450 enzymes. J. Dermatol Treat. 1990, 1, supl 2: 11-13. 2. Baran R. et al.: A new classification of onychomycosis. Br. J. Dermatol. 1998, 139: 567-571. 3. Crissey J.T.: Częste zakażenia grzybicze. Prosty test diagnostyczny i leczenie. Medycyna po Dyplomie. 1999, 8: 89-94. 4. Drake L.A. et al.: Guidelines of care for superficial mycotic infections of the skin: Onychomycosis. J. Am. Acad. Dermato,. 1996, 34: 116-121. 5. Evans E.G.V., Sigurgeisson B.: Double blind, randomized study of continous terbinafine compared with intermittent itraconazole in the treatment of toenail onychomycosis. Br. Med. J. 1999, 318: 1031-1035. 6. Gupta A.K. et al.: Itraconazole for the treatment of onychomycosis. Int. J. Dermatol. 1998, 37: 303-308. 7. Gwieździński Z.: Współczesne leczenie grzybic skóry i błon śluzowych. Terapia. 1995, 3: 3-14. 8. Hull P.R.: Onychomycosis treatment, relapse and re-infection. Dermatology. 1997, 194 (supl. 1): 7-9. 9. Kemma M.E., Elewski B.E.: A. U. S. Epidemiologic survey of superficial fungal diseases. J. Am. Acad. Dermatol. 1996, 35: 539-542. 10. Miolgley G. et al.: Mycology of nail disorders. J. Am. Acad. Dermatol. 1994, 31: 68. 11. Nowicki R,: Grzybice paznokci. Medipress Dermatologia. 1999, 4: 3-8. 12. Orlewska E. i wsp.: Porównanie kosztów i efektów terbinafiny i itrakonazolu w leczeniu grzybicy paz-nokci stóp w Polsce. Farmakoekonomika. 2000, 3: 11-20. 13. Scher R.K., Coppa L.M.: Postępy w diagnostyce i leczeniu grzybicy paznokci. Hospital Medicine 1998, 34: 11-14, 17-18. 14. Schuster I., Ryder N.S.: Allylamines-mode and selectivity of action compared to azole antifungals and biological fate in mammalian organisms. J. Dermatol Treat. 1990, 1, supl. 2: 7-9. 15. Schwartz R.A., Janniger C.K.: Onychomycosis. Cutis. 1996, 57: 67-81. 16. Szepietowski J.: Współczesne leczenie grzybic skóry i paznokci. Terapia i leki. 2000, 4: 18-23. 17. Szepietowski J.: Grzybice skóry i paznokci – ABC lekarza praktyka. Medycyna Rodzinna. 1999, 5: 29-35. 18. Szepietowski J.: Zakażenia grzybicze skóry i paznokci. Etiologia, epidemiologia, czynniki ryzyka i diagnostyka (część I). Magazyn Medycyny Rodzinnej. 2000, 7-8, 26-27. 19. Szepietowski J.: Terbinafina (Lamisil) – skuteczny lek w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry u sportowców. Medycyna Sportowa. 1998, 14: 12-18. 20. Urbanowski S.: Grzybica paznokci – wielkie zagrożenia dla sportowców. Medycyna Sportowa. 1998, 84:6-11.

otrzymano/received: 0000-00-00
zaakceptowano/accepted: 0000-00-00

Adres/address:

The whole paper Onychomycosis is also available at On-line Medical Library.
Copyright © Borgis Medical Publisher Ltd 2007-2014